'

Povinnost otisku

Co je to tirážová povinnost a co je třeba vzít v úvahu?

Povinnost imprese je zákonná povinnost provozovatelů webových stránek a online služeb zpřístupnit návštěvníkům webových stránek svou identitu a kontaktní údaje.

V Německu je povinnost imprintu upravena v zákoně o telemédiích (TMG) a ve smlouvě o mezistátním vysílání (RStV). V souladu s tím musí mít všichni poskytovatelé služeb, kteří nabízejí komerční telemédia, připravený otisk. Patří mezi ně například webové stránky firem, spolků, freelancerů či soukromých osob, ale také blogy nebo internetové obchody.

Otisk musí být snadno rozpoznatelný, přímo přístupný a neustále dostupný. Musí obsahovat údaje o jménu a adrese poskytovatele, rychlý elektronický kontakt (e-mailová adresa), příslušném dozorovém úřadu a případně daňová čísla nebo čísla obchodního rejstříku.

Povinnost tiráž slouží ochraně spotřebitele a má zajistit, aby uživatelé webové stránky mohli snadno zjistit, kdo je odpovědný za obsah webové stránky a jak kontaktovat poskytovatele s dotazy nebo problémy. Porušení povinnosti otisku může být potrestáno pokutami.

dozvědět se více >>>

Translate »