'

ochrana osobních údajů

 1. Jméno a kontaktní údaje správce a inspektora ochrany údajů společnosti
  • Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování údajů:
   avinzo - 2. management a poradenství UG (s ručením omezeným),
   Werner-Haas-Str. 8, 86153 Augsburg
   Telefon: 0821 / 32 91 96 91
   Fax: 0821 / 32 91 96 92
   E-mail: info@businesscenter-niederrhein.de
 2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů, jakož i povaha a účel jejich použití
  • Při návštěvě webu
  • Když navštívíte náš web www.businesscenter-niederrhein.de, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na server našeho webu. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. Log souboru. Následující informace se shromažďují bez vašeho zásahu a ukládají se do automatického odstranění:
   • IP adresa žádajícího počítače,
   • Datum a čas přístupu,
   • Název a adresa URL načteného souboru,
   • Webová stránka, ze které se provádí přístup (adresa URL odkazovače),
  • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a jméno vašeho poskytovatele přístupu.
 3. Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:
  • Zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
  • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
  • Vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
   pro další administrativní účely.
  • Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 s. 1 svítící. f DSGVO. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů sběru dat. Shromážděná data v žádném případě nepoužíváme pro vyvodění závěrů o vás.
 4. Zveřejňování údajů:
  • Přenos vašich osobních údajů třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže, neprobíhá.
  • Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, pouze pokud:
   • Váš podle čl. 6 odst. 1 str. 1 svítí. DSGVO s tím výslovně souhlasil
    převod podle čl. 6 odst. 1 s. 1 svítí. f DSGVO,
   • Vyžaduje se uplatnění nebo obhajoba právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převážně oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů v případě, že k přenosu podle čl. 6 odst. 1 s. 1 svítí. c DSGVO je zákonná povinnost, jak to umožňuje zákon a podle čl. 6 odst. 1 s. 1 svítí. b DSGVO je vyžadována pro vypořádání smluvních vztahů s vámi.
 5. Cookies
  • Na našem webu používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytvoří a které jsou uloženy na vašem zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.), Když navštívíte náš web. Cookies nepoškodí vaše zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.
  • V souboru cookie jsou uloženy informace, z nichž každý má za následek spojení s konkrétním použitým terminálem. To však neznamená, že jsme si okamžitě vědomi vaší identity.
  • Na jedné straně slouží používání cookies, aby vám zpříjemnilo používání naší nabídky. Například používáme tzv. Relační cookies k rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu. Po opuštění naší stránky se automaticky odstraní.
  • Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení po stanovenou dobu, abychom zlepšili použitelnost. Pokud znovu navštívíte naše stránky, abyste využili našich služeb, automaticky rozpozná, že jste již byli s námi a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte znovu zadávat.
  • Na druhé straně používáme cookies k statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek ak jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky (viz část 5). Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, když znovu navštívíte naše stránky, že jste již s námi byli. Tyto soubory cookie se po definované době automaticky odstraní.
  • Údaje zpracovávané cookies jsou pro účely uvedené pro ochranu našich oprávněných zájmů, stejně jako třetí strany podle článku 6, odst. 1 S. 1 lit. f DSGVO vyžadováno.
  • Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby ve vašem počítači nebyl uložen žádný cookie, nebo se před vytvořením nového souboru cookie objeví nápověda. Úplné vypnutí souborů cookie však může znamenat, že nemůžete používat všechny funkce našich webových stránek.
   • analytické nástroje
   • Nástroje pro sledování
    • Sledovací opatření uvedená níže a používaná námi jsou založena na čl. 6 odst. 1 s. 1 svítí. f DSGVO. S využitím sledovacích opatření chceme zajistit design založený na potřebách a nepřetržitou optimalizaci našich webových stránek. Na druhé straně používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a vyhodnocujeme je za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za odůvodněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
    • Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat lze nalézt v odpovídajících sledovacích nástrojích.
   • Google Analytics1
    •  Pro účely designu orientovaného na potřeby a průběžné optimalizace našich stránek používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily použití a používají se soubory cookie (viz bod 4). Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu, jako například:
     • Typ prohlížeče / verze
     • použitý operační systém,
     • URL odkazujícího (dříve navštívená stránka),
     • Název hostitele přístupového počítače (adresa IP),
     • Čas požadavku serveru,
    • jsou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace se používají k vyhodnocení používání webové stránky, ke kompilaci zpráv o činnosti webové stránky ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používání internetu za účelem průzkumu trhu a přizpůsobení těchto webových stránek. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data v objednávce. Za žádných okolností nebude vaše IP adresa sloučena s dalšími údaji poskytnutými společností Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (maskování IP).
    • Instalaci cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být všechny funkce této webové stránky plně využity.
    • Můžete také zabránit shromažďování dat generovaných pomocí cookies a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
    • Alternativou k doplňku prohlížeče, zejména u prohlížečů v mobilních zařízeních, můžete zabránit shromažďování údajů pomocí Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Při návštěvě tohoto webu bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů. Soubor cookie pro odhlášení je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro náš web a je uložen ve vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.
    • Další informace o ochraně osobních údajů související se službou Google Analytics naleznete v centru nápovědy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs).
   • Sledování konverzí Google AdWords
    • Pro statistické zaznamenávání používání našeho webu a jeho vyhodnocení za účelem optimalizace našeho webu používáme také sledování konverzí Google. Google Adwords nastaví v počítači cookie (viz část 4), pokud jste se dostali na náš web prostřednictvím reklamy Google.
    • Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka Adwords a soubor cookie ještě nevypršel, Google a zákazník mohou uznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.
    • Každý zákazník služby AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. Informace shromážděné pomocí převáděcího souboru cookie se používají ke generování statistik převodu pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords slyší celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku značky sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly.
    • Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout požadované nastavení cookies - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení cookies. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také zakázat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování konverzí naleznete zde (https://services.google.com/sitestats/en.html).
 6. ovlivněné práva
  • Máte právo:
   • v souladu s článkem 15 DSGVO požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména, můžete poskytnout informace o účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorií příjemců, kterým byla vaše data šířených či plánovaná doba skladování, existenci práva na opravy, výmazu či omezit zpracování nebo rozpor, Existenci právo na odvolání, původ svých údajů v případě, že nebyly shromážděny u nás, stejně jako nároky na existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o podrobnostech;
   • v souladu s článkem 16 DSGVO okamžitě požaduje opravu nesprávných nebo dokončených osobních údajů uložených u nás;
   • požadovat v souladu s čl. 17 DSGVO vymazání uložených osobních údajů, pokud zpracování uplatnit své právo na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem je požadováno;
   • v souladu s článkem 18 DSGVO požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je přesnost údajů zpochybněna, zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich vymazání a data již nepotřebujeme, ale musíte tvrdit, vykonávat nebo obhajobu zákonných nároků nebo potřebujete
   • podle čl. 21 DSGVO námitky proti zpracování;
   • podle článku 20 DSGVO obdržet vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě;
   • podle článku 7, odst. 3 DSGVO, kdybyste kdokoliv dal souhlas k odvolání proti nám kdykoli. V důsledku toho nesmíme pokračovat v zpracování dat na základě tohoto souhlasu do budoucna a
   • podle článku 77 DSGVO podat stížnost orgánu dozoru. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho obvyklého místa pobytu nebo zaměstnání nebo naší kanceláře.
 7. Právo:
  • Jsou-li vaše osobní údaje založeny na oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 svítí. f DSGVO jsou zpracovány, máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka namířena proti direct mailu. V druhém případě máte obecné právo na vznesení námitky, které implementujeme my, aniž bychom uvedli konkrétní situaci.
  • Pokud si chcete uplatnit své právo na zrušení nebo námitku, zašlete e-mail na adresu:
   info@businesscenter-niederrhein.de.
 8. Bezpečnost dat:
  • V rámci návštěvy webu používáme oblíbenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Pravidlem je šifrování bitů 256. Pokud váš prohlížeč nepodporuje šifrování 256-bit, místo toho použijeme technologii 128-bit v3. Zda je jedna stránka našeho webu zašifrována, je zobrazena zavřeným znázorněním ikony klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.
  • Používáme zbytek vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření pro ochranu dat proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.
  • Aktualizace a změna tohoto vysvětlení ochrany údajů
  • Tato politika ochrany osobních údajů je v současné době platná a má status Mai 2018.
  • Vzhledem k dalšímu rozvoji našich webových stránek a nabídek nebo kvůli změněným právním nebo regulačním požadavkům může být nutné změnit tuto politiku ochrany osobních údajů. Aktuální zásady ochrany osobních údajů můžete kdykoli na tomto webu otevřít a vytisknout.
Translate »