'

Archiv klíčových slov pro: Vzdálená práce

Podle loňského roku v Německu Oddělení výzkumu statistiky více než půl milionu zakladatelů.

Všichni měli rozhodnutí učinit, zda provozují své podnikání nebo své volné noze na soukromé adrese, pronajmou si drahou kancelář nebo se vrátí na virtuální firemní adresu. Obchodní centrum Niederrhein je prvním kontaktním místem, pokud jde o diskrétní registraci živnosti nebo jiného nezávislého pracovníka.

Proč jsou externí firemní adresa a především související diskrétnost tak důležité, najdete níže!

Budování firmy - 3 dobré důvody pro uvážení

Otevření podniku přináší řadu organizačních výzev. Jeden z nich odkazuje na adresu, na kterou má být příslušný obchod registrován. Nejjednodušší způsob je zaregistrovat firmu na vlastní domovskou adresu. Tato strategie však z dlouhodobého hlediska není alternativou a zahrnuje řadu nepříjemností a dokonce i rizik.

Domácí kancelář - splní se sen

Práce v domácí kanceláři - splní se sen

1. Oddělte soukromé a obchodní záležitosti

Pravděpodobně nejdůležitějším důvodem pro budoucí podnikatele, aby zaregistrovali svůj obchod na zahraniční adrese, je oddělení soukromého a obchodního života.

Zakladatelé v průměru pracují více než zaměstnanci na plný úvazek, aby co nejrychleji budovali své podnikání a byli v temnotě. Všichni se těší na relaxační večer s rodinou nebo na zasloužený víkend.

Pokud jste však svou firmu zaregistrovali na své soukromé adrese, musíte vždy očekávat, že budete muset ve svém volném čase dostávat dodávky nebo zákazníky a potenciální zákazníky.

Obchodní centrum Niederrhein nabízí úlevu a nabízí virtuální obchodní adresu s četnými bonusy dle vašeho výběru za málo peněz. Informujte se!

2. Postavte firmu na straně

Jste zaměstnanec a chtěli byste si založit vlastní firmu, mimochodem? Je samozřejmé, že se váš šéf nedozví o vaší zamýšlené samostatné výdělečné činnosti a předčasně hledá náhradu.

My v obchodním centru Niederrhein věnujeme maximální pozornost, respektujeme vaši touhu po anonymitě a nabízíme nejlepší možné služby!

3. Druhá opora v druhé profesi

Jste již samostatně výdělečně činní a nyní máte v úmyslu podniknout druhý krok v jiné profesi? Dává samozřejmě větší smysl, pokud dodavatelé, zákazníci a potenciální zákazníci nejsou přímo upozorněni na veškeré vaše podnikání, což může být ve velmi odlišných oblastech.

Diskrétní obchodní registrace prostřednictvím obchodního centra Niederrhein vám umožní oddělit vaši klientelu a plně rozvinout své možnosti v různých oblastech podnikání.

Realizace snů - Business Center Niederrhein vás podporuje

Realizace snů - Obchodní centrum Niederrhein vás podporuje

Business Center Niederrhein vám nabízí diskrétnost na nejvyšší úrovni

Diskrétní obchodní registrace má přímý vliv na vaše postavení a tím na váš úspěch v příslušném odvětví.

Rozhodněte se správně a oddělte své podnikání od samého začátku.

V Business Center Niederrhein nemusíte udělat velkou investici na pronájem celé kanceláře. Virtuální obchodní adresu získáte v jednom z prestižních okresů Krefeld, který můžete svým potenciálním zákazníkům a dodavatelům prezentovat v dobrém svědomí.

Přes početné Zubuchungsmöglichkeiten naše ceny zůstávají velmi jasné a umožňují tak i zakladatelům pronajmout si virtuální firemní adresu!

 

Jak digitalizace postupuje, stále více lidí je schopno pracovat alespoň částečně z domova. V současné době je již 20% zaměstnanců, kteří alespoň částečně vykonávají mobilní práci. To prokazuje prokazatelně pozitivní vliv na výkon a spokojenost zaměstnanců a podporuje lepší dohodu mezi rodinou a prací.

My z Obchodní centrum Niederrhein Objasněte nejdůležitější náklady na činnosti domácí kanceláře a určete, kdo za takovou pozici nese odpovědnost.

Práce v domácí kanceláři: Měli byste to považovat za zaměstnavatele

Nejprve byste měli vědět, že na mobilní pracovní stanici neexistuje žádné zákonné právo. Vy jako zaměstnavatel rozhodnete, zda vztah důvěry se svými zaměstnanci je dostatečný pro vytvoření mobilních pracovišť. Pokud však zaměstnanci povolíte provádět jednotlivé úkoly na dálku nebo pracovat zcela z domova, neměli by být ostatní zaměstnanci znevýhodňováni. To znamená, že zaměstnanci ve stejném postavení a ve stejné oblasti činnosti mají stejná práva a v tomto případě mají oba nárok na mobilní postavení.

Poznámka: Pokud nabízíte mobilní práci, musíte zaplatit za kancelářské vybavení svých zaměstnanců. Patří sem například:

  • Nezbytný kancelářský nábytek
  • Laptop / počítač
  • Náklady na telefon a internet

Na domácí práce se vztahují následující právní pokyny:

  • Práce v neděli a ve svátky nejsou povoleny
  • Maximální denní pracovní doba je 10 hodin
  • Mezi pracovními obdobími musí být umožněna přestávka alespoň 11 hodin

Stejně tak je důležité poskytnout zaměstnancům bezpečné možnosti kontaktu (například pomocí šifrování SSL) a vybavit je vhodným bezpečnostním softwarem. Proto jsou citlivá data vaší společnosti a vašich zákazníků chráněna a nejsou viditelná třetím stranám.

Práce v domácí kanceláři: Měli byste to považovat za zaměstnance

I jako zaměstnanec, který má možnost pracovat v domácí kanceláři, byste si měli být vědomi určitých věcí. Na jedné straně by mělo být pořizování citlivých údajů společnosti nebo dokonce zákazníků prováděno pouze v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními předpisy a konkrétně dohodnutými se zaměstnavatelem.

Na druhé straně je důležité, aby se firemní počítač používal výhradně vy, a nikoli navíc vaši rodinní příslušníci. Předávání hesel by samozřejmě mělo být vyloučeno.

Vždy pamatujte: Váš šéf není povinen dát vám mobilní práci. Jedná se o dobrovolný výkon vašeho zaměstnavatele založený na velké důvěře. Abyste si udrželi tento dobrý vztah, měli byste kromě správného měření času dbát na to, aby vaše výhody netrpěly dalšími svobodami. Všechny strany tedy zůstávají spokojené a harmonické soužití může pokračovat.

Účast podnikové rady na mobilní práci

Pracovní rada má také hlas pro mobilní práci, s výjimkou případů, kdy se domácí práce obvykle zavádí nebo ne. Pokud však svým zaměstnancům dovolíte pracovat na dálku, je nutné se s konkrétními změnami obrátit na radu zaměstnanců.

Mobilní práce: Zde má slovo rada zaměstnanců

  • Změna pracovní doby
  • Týdenní / měsíční hodiny zaměstnanců
  • Plánování projektové práce
  • Dodržování bezpečnostních požadavků na zaměstnance

Máte nějaké dotazy ohledně domácí kanceláře nebo chcete jednu pro své zaměstnance? Pronájem obchodní adresyaby vaše firma byla ještě vážnější? Rádi vám pomůžeme se slovy a skutky a pomůžeme vám optimalizovat vaše podnikání!

Translate »