'

PRIVACY

 1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf
  • Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:
   avinzo - 2e management & consulting UG (beperkte aansprakelijkheid),
   Werner-Haas-Str. 8, 86153 Augsburg
   Telefoon: 0821 / 32 91 96 91
   Fax: 0821 / 32 91 96 92
   E-mail: info@businesscenter-niederrhein.de
 2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals de aard en het doel van hun gebruik
  • Bij het bezoeken van de website
  • Wanneer u onze website www.businesscenter-niederrhein.de bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot automatische verwijdering:
   • IP-adres van de aanvragende computer,
   • Datum en tijd van toegang,
   • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
   • Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
  • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.
 3. De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Zorgen voor een soepele verbinding van de website,
  • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook
   voor verdere administratieve doeleinden.
  • De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.
 4. Openbaarmaking van gegevens:
  • Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld, vindt niet plaats.
  • We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:
   • De jouwe volgens art. 6 par. 1 p. 1 verlicht. een DSGVO heeft hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven
    de overdracht volgens art. 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO,
   • Uitoefening of verdediging van juridische claims is vereist en er is geen reden om aan te nemen dat u een overwegend legitiem belang hebt bij het niet bekendmaken van uw gegevens in het geval dat voor de overdracht onder artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht is. c DSGVO is een wettelijke verplichting, zoals toegestaan ​​door de wet en volgens artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. b DSGVO is vereist voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.
 5. Cookies:
  • We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) Worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw apparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.
  • In de cookie wordt informatie opgeslagen, elk resulterend in verband met de specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit.
  • Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's op onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina.
  • Om de bruikbaarheid te verbeteren, gebruiken we ook tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten te profiteren, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt aangebracht, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
  • Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie paragraaf 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.
  • De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de doeleinden die worden vermeld voor de bescherming van onze legitieme belangen, evenals voor de derde partij volgens Art 6 par. 1 S. 1 lit. f DSGVO vereist.
  • De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een hint wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.
   • analyse Hulpmiddelen
   • Tracking Hulpmiddelen
    • De onderstaande volgmaatregelen die door ons worden gebruikt, zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO. Met de te gebruiken trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de continue optimalisatie van onze website. Aan de andere kant gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.
    • De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.
   • Google Analytics1
    •  Voor het doelgerichte ontwerp en voortdurende optimalisatie van onze pagina's gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google" genoemd). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals:
     • Browser-type / -versie,
     • Verwendetes Betriebssystem,
     • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
     • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
     • Tijdstip van serververzoek,
    • worden overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van deze websites. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens verwerken in de bestelling. In geen geval zal uw IP-adres worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).
    • U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we wijzen er echter op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig worden benut.
    • U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
    • Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
    • Zie het Helpcentrum van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) voor meer informatie over privacy met betrekking tot Google Analytics.
   • Conversies bijhouden van Google AdWords
    • Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze website te optimaliseren, gebruiken we ook Google Conversion Tracking. Google Adwords plaatst een cookie (zie sectie 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie heeft bereikt.
    • Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de klant van Adwords bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
    • Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie verzameld met behulp van de conversie-cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten horen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag-tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.
    • Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die in het algemeen de automatische instelling van cookies deactiveert. U kunt ook cookies uitschakelen voor het bijhouden van conversies door uw browser in te stellen om cookies van het domein "www.googleadservices.com" te blokkeren. Het privacybeleid van Google met betrekking tot het bijhouden van conversies vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/en.html).
 6. Beïnvloed rechten
  • Je hebt het recht:
   • om 15 DSGVO informatie eisen over uw persoonlijke gegevens door ons verwerkt in overeenstemming met art .. In het bijzonder, kunt u informatie over de verwerking doeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekend gemaakt of de geplande opslag tijd, het bestaan ​​van een recht om te corrigeren, verwijderen of beperken de verwerking of tegenspraak, het bestaan ​​van de te verstrekken het recht op beroep, de oorsprong van hun gegevens, indien deze niet werden verzameld met ons, evenals de vraag over het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de details;
   • conform artikel 16 DSGVO, onmiddellijk de correctie eisen van onjuiste of ingevulde persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen;
   • op grond van de vraag naar Art. 17 DSGVO de verwijdering van uw opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking van hun recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims is verplicht;
   • in overeenstemming met artikel 18 DSGVO om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u verwerpt hun verwijdering en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u moet beweren, oefenen of verdediging van juridische claims of u nodig heeft
   • overeenkomstig artikel 21 DSGVO bezwaar tegen de verwerking;
   • Om in een gestructureerd, consistent en maschinenlesebaren formaat op grond van artikel 20 DSGVO uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt of om de overdracht naar een andere lading te eisen.
   • volgens Art 7 para. 3 DSGVO uw eenmaal gegeven toestemming om ons op elk moment te herroepen. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet voortzetten voor de toekomst en
   • volgens Art 77 DSGVO, om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woon- of werkadres of ons kantoor.
 7. Recht op:
  • Als uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 DSGVO als er redenen hiervoor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt uitgevoerd zonder een specifieke situatie te vermelden.
  • Als u uw herroepingsrecht of bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar:
   info@businesscenter-niederrhein.de.
 8. Beveiliging van gegevens:
  • We gebruiken de populaire SSL-methode (Secure Socket Layer) binnen het bezoek aan de site, in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bitversleuteling. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bit v3-technologie. Of een enkele pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door de gesloten weergave van de sleutel of vergrendelingspictogram in de onderste statusbalk van uw browser.
  • We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.
  • Up-to-date en wijziging van deze toelichting op de gegevensbescherming
  • Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status Mai 2018.
  • Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke of regelgevende vereisten, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. U kunt het huidige privacybeleid op elk gewenst moment op deze website openen en afdrukken.
Translate »