'

ochrona danych

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie oraz inspektora ochrony danych osobowych
  • Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:
   avinzo – drugie zarządzanie i doradztwo UG (ograniczona odpowiedzialność),
   Werner-Haas-Str. 8, 86153 Augsburga
   Tel.: 0821 / 32 91 96 91
   Faks: 0821 / 32 91 96 92
   E-mail: info@businesscenter-niederrhein.de
 2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania
  • Podczas odwiedzania strony internetowej
  • Po wejściu na naszą stronę internetową www.businesscenter-niederrhein.de przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Bez Twojej interwencji zapisywane są następujące informacje i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:
   • Adres IP komputera wysyłającego żądanie,
   • Data i godzina dostępu,
   • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
   • Strona internetowa, z której następuje dostęp (URL strony odsyłającej),
  • używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu.
 3. Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
  • Zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
  • Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
  • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
   do dalszych celów administracyjnych.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 para 1 p. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.
 4. Transfer danych:
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.
  • Udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
   • Pozdrawiam zgodnie z Art. 6 para 1 p. 1 lit. DSGVO wyraziło na to wyraźną zgodę
    przeniesienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu dochodzenia,
   • Dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych jest konieczna i nie ma podstaw do przyjęcia, że ​​masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnieniu swoich danych, w przypadku gdy ujawnienie jest wymagane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO. obowiązek prawny, o ile jest to prawnie dopuszczalne i niezbędne do przetwarzania stosunków umownych z Tobą zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
 5. Cookies:
  • Używamy plików cookie na naszej stronie. Są to małe pliki automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) Podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie uszkadzają twojego urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.
  • W plikach cookie przechowywane są informacje, z których każda wiąże się z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jesteśmy świadomi Twojej tożsamości.
  • Z jednej strony korzystanie z plików cookie służy uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.
  • Ponadto, aby poprawić użyteczność, używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpozna, że ​​byłeś już z nami i jakie wprowadziłeś dane i ustawienia, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać.
  • Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy odwiedzasz naszą stronę ponownie, że już z nami jesteś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.
  • Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym dla ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także stronom trzecim zgodnie z Art. 6 paragraf 1 S. 1 lit. f Wymagane DSGVO.
  • Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
   • Narzędzia analityczne
   • Narzędzia do śledzenia
    • Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia oparte są na art. 6 para 1 p. 1 lit. f DSGVO. Stosując środki monitorowania, chcemy zapewnić projekt oparty na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony używamy środków śledzących do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceniania jej w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.
    • Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach do śledzenia.
   • Google Analytics1
    •  W celu projektowania opartego na potrzebach i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz sekcja 4). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny, takie jak:
     • typ przeglądarki / wersja,
     • verwendetes Betriebssystem,
     • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
     • Nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),
     • Czas żądania serwera,
    • są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i dostosowywania tych stron. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są anonimowe, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).
    • Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.
    • Możesz także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
    • Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, szczególnie w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Opt-out cookie jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.
    • Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).
   • Śledzenie konwersji Google Adwords
    • Aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej witryny i oceniać ją w celu optymalizacji naszej witryny, używamy również śledzenia konwersji Google. Google Adwords ustawia plik cookie (patrz sekcja 4) na twoim komputerze, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pomocą reklamy Google.
    • Te pliki cookie tracą ważność po dniach 30 i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.
    • Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords słyszą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.
    • Jeśli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia, możesz również odmówić niezbędnego ustawienia pliku cookie - na przykład korzystając z ustawień przeglądarki, które z reguły dezaktywują automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz także dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Politykę ochrony danych Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).
 6. prawa dotknięte
  • Masz prawo:
   • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 OROD. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach znaczących informacji o jego szczegółach;
   • zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 OROD;
   • zgodnie z art. 17 OROD zażądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
   • zgodnie z Art. 18 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, a my nie potrzebujemy już danych, ale wykorzystujesz je do dochodzenia lub wykonania swoich praw lub konieczności obrony roszczeń prawnych lub Ciebie
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;
   • zgodnie z art. 20 OROD, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać przekazania ich innemu administratorowi;
   • cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) OROD. Skutkuje to tym, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody oraz
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Z organem nadzorczym co do zasady możesz się skontaktować w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, pracy lub w naszej siedzibie.
 7. Prawo do:
  • Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f OROD, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 OROD, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.
  • Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij wiadomość e-mail na adres:
   info@businesscenter-niederrhein.de.
 8. Ochrona danych:
  • Używamy powszechnie stosowanej metody Secure Socket Layer (SSL) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie bitowe 256. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bit, zamiast tego użyjemy technologii v128 3-bit. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, wskazuje zamknięta reprezentacja klucza lub symbolu blokady na dolnym pasku stanu przeglądarki.
  • Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.
  • Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności
  • Ta polityka prywatności jest obecnie ważna i ma status Mai 2018.
  • Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmianę wymogów prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych dostępne na tej stronie internetowej można w każdej chwili uzyskać i wydrukować.
Translate »