'

Registrering i handelsregisteret

Hva er en kommersiell registersøknad og hva må vurderes?

En handelsregistersøknad er en søknad om oppføring av et selskap i handelsregisteret. Handelsregisteret er en offentlig database der alle selskaper registrert i Tyskland er registrert. Registrering i handelsregisteret er obligatorisk for mange selskaper, spesielt for selskaper som GmbH og AG.

Handelsregistersøknaden skal leveres til ansvarlig tingrett og inneholder opplysninger om selskapet, som foretaksnavn, selskapets forretningskontor, ledelsen og aksjonærene. Registreringen skal være underskrevet av alle administrerende direktører eller styremedlemmer og ved behov attestert av notarius publicus.

Etter at tinglysningen er kontrollert av tingretten og alle nødvendige dokumenter er fremlagt, føres selskapet inn i handelsregisteret og gis handelsregisternummer. Registrering i handelsregisteret er viktig da det etablerer selskapets rettslige handleevne og gjør det i stand til å drive virksomhet.

Det er viktig å fylle ut handelsregistersøknaden nøye og legge ved alle nødvendige dokumenter for å unngå forsinkelser i registreringen. Har du spørsmål om registrering i handelsregisteret kan du kontakte notarius eller advokat.

lær mer >>>

Translate »